Carti editate

Logica Juridica
Autor:
Brindusa Gorea
Domeniu:
Carte Universitara
Colectie:
Aula
Anul aparitiei:
2009
Numar pagini:
188
Format:
145x205
ISBN:
978-973-88936-0-3
Pret:
16,00 l Ron
Prezentare Brînduşa Gorea este lector universitar la Facultatea de Drept a Universităţii „Dimitrie Cantemir” din Târgu-Mureş, avocat şi mediator. Doctor în filosofie şi jurist cu experienţă de peste 12 ani, autoarea prezintă fundamentele logice ale activităţii practice din sfera dreptului, de la limbaj şi gândire juridică, până la legile logice de interpretare a juridicităţii. Tipul de raţionalitate care a dominat secole de-a rândul – acela dezvoltat pe filiera aristotelică din Analitici şi cea carteziană din Discursul asupra metodei – lasă neacoperite vaste spaţii ale cugetării omeneşti. Proclamarea cu insistenţă a eficienţei reduse a logicii formale, precum şi interesul sporit pentru argumentaţie constituie două dintre premisele extinderii cercetărilor contemporane şi la alte tipuri de raţionament decât cel demonstrativ. Între acestea, raţionamentul juridic argumentativ are valoare de paradigmă. Logicienii sunt obligaţi să completeze teoria demonstraţiei printr-o teorie a argumentării, căci dreptul şi ştiinţele umane nu exced sferei gândirii discursive, ci o îmbogăţesc....
Retorica Juridica
Autor:
Brindusa Gorea
Domeniu:
Carte Universitara
Colectie:
Aula
Anul aparitiei:
2009
Număr pagini:
124
Format:
145x205
ISBN:
978-973-88936-1-0
Pret:
16,00 l Ron
Doctor în filosofie şi jurist cu experienţă de peste 12 ani, Brînduşa Gorea este lector universitar la Facultatea de Drept a Universităţii „Dimitrie Cantemir” din Târgu-Mureş, avocat şi mediator. Lucrarea porneşte de la premisa că ade­vărul juridic trebuie exprimat, argumentat şi acceptat de auditoriu, pen­tru ca acesta să treacă la acţiune. Astfel fiind, retorica juridică nu se re­duce la a fi artă a vorbirii frumoase, ci este cu necesitate ştiinţă a gân­dirii juridice corecte, în strânsă legătură cu logica juridică. Mecanismele raţionale sunt imperative pentru discursul juridic, care nu poate fi imaginat în afara actului argumentativ, adică a susţine­rii şi respingerii de probe, act în care  mecanismele raţionale sunt pre­pon­derente. Nu poate exista discurs oratoric care să nu dezvăluie o anumită structură argumentativă în faţa auditoriului, după cum discursul argu­men­tativ îşi pierde din efect dacă nu este îmbrăcat într-o haină retorică. Retorica este înţeleasă astăzi ca teorie a structurilor argumentative, care, spre deosebire de vechea retorică, nu se limitează la epidictică (ca ştiinţă a discursului-scop-în-sine), la discursul rostit, şi nu are în vedere numai publicul larg. Structurile argumentative pot fi identificate şi în textul scris, iar argumentarea se face şi în faţa unui interlocutor unic....

Cărti in curs de apariţie

  1. Filosofie, Justiţie şi Drept, ediţia a II-a revizuită şi adăugită, autor Elena Puha ş.a. (octombrie 2009, colecţia „Aula”)
  2. Răspunderea penală a persoanei juridice, autor Dorina Maria Costin (noiembrie 2009, colecţia „Aula”)
  3. Lupta cetăţeanului cu administraţia. Între legislaţie şi practică, autor Brînduşa Gorea, Natalia Saharov (noiembrie 2009, colecţia „Aula”)
  4. Răspunderea pentru prejudiciile morale, autor Brînduşa Gorea (decembrie 2009, colecţia „Aula”)
  5. Orizont, autor Dumitru Mureşan (octombrie 2009, colecţia „Ars poetica”)

Revistă în curs de apariţie

  1. Revista de Studii Interdisciplinare


Editura Zethus a fost infiintata in data de 1 octombrie 2008.
Biblioteca Nationala a Romaniei, Centrul National ISBN, a inregistrat Editura Zethus la data de 20.140.2008, sub numarul 1155/2008.
Parte a Asociatiei Culturale Amphion, care are drept obiectiv genreal promovarea culturii, inclusiv a celei scrise, Zethus are misiunea de a contribui la educarea comunitatii.

Contact: office@zethus.ro