Logica Juridica
Prezentare Brînduşa Gorea este lector universitar la Facultatea de Drept a Universităţii „Dimitrie Cantemir” din Târgu-Mureş, avocat şi mediator. Doctor în filosofie şi jurist cu experienţă de peste 12 ani, autoarea prezintă fundamentele logice ale activităţii practice din sfera dreptului, de la limbaj şi gândire juridică, până la legile logice de interpretare a juridicităţii. Tipul de raţionalitate care a dominat secole de-a rândul – acela dezvoltat pe filiera aristotelică din Analitici şi cea carteziană din Discursul asupra metodei – lasă neacoperite vaste spaţii ale cugetării omeneşti. Proclamarea cu insistenţă a eficienţei reduse a logicii formale, precum şi interesul sporit pentru argumentaţie constituie două dintre premisele extinderii cercetărilor contemporane şi la alte tipuri de raţionament decât cel demonstrativ. Între acestea, raţionamentul juridic argumentativ are valoare de paradigmă. Logicienii sunt obligaţi să completeze teoria demonstraţiei printr-o teorie a argumentării, căci dreptul şi ştiinţele umane nu exced sferei gândirii discursive, ci o îmbogăţesc.
Autor:
Brindusa Gorea
Domeniu:
Carte Universitara
Colectie:
Aula
Anul aparitiei:
2009
Numar pagini:
188
Format:
145x205
ISBN:
978-973-88936-0-3
Pret:
16,00 l Ron