În curs de apariţie sub sigla Editurii Zethus sunt lucrările:

1. Filosofie, Justiţie şi Drept, ediţia a II-a revizuită şi adăugită, autor Elena Puha ş.a. (octombrie 2009, colecţia „Aula”)

2. Răspunderea penală a persoanei juridice, autor Dorina Maria Costin (noiembrie 2009, colecţia „Aula”)

3. Lupta cetăţeanului cu administraţia. Între legislaţie şi practică, autor Brînduşa Gorea, Natalia Saharov (noiembrie 2009, colecţia „Aula”)

4. Răspunderea pentru prejudiciile morale, autor Brînduşa Gorea (decembrie 2009, colecţia „Aula”)

5. Orizont, autor Dumitru Mureşan (octombrie 2009, colecţia „Ars poetica”)